0840130916

  • ติดตั้งแก๊ส
  • ติด LPG
  • ติดตั้ง lpg
  • ติดตั้ง อิตาลี


ยี่ห้อหัวฉีด
ถังแก๊ส
ระบบสูบ
ราคาติดตั้ง
ชุดประหยัด
ราคาติดตั้ง
เหนือมาตรฐาน
Fast Tech Pro
โดนัท 42 / แคปซูล 58
4 สูบ
25,000

ทุกชุด + 2,000.-
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
เพิ่มเติม

1. ท่อแก๊ส Parker
2. ท่อหุ้มแก๊ส PET
3. ตัวตัดปั้มติ๊ก

Fast Tech Premium
โดนัท 42 / แคปซูล 58
4 สูบ
28,000
Advanced-OBD
โดนัท 42 / แคปซูล 58
4 สูบ
33,000
Advanced-OBD
โดนัท 42 / แคปซูล 58
6 สูบ
43,000
Advanced-OBD
โดนัท 42 / แคปซูล 58
8 สูบ
53,000
หมายเหตุ :         - อุปกรณ์รับประกัน 2 ปี
                   ฟรี
 
- รถใหม่ป้ายแดง หรือ ป้ายดำวิ่งไม่เกิน 5,000 กม. ประกันอัคคีภัย 4,000,000 บาท
                          - ประกันวินาศภัยมูลค่า 1,300,000.-

อุปกรณ์ติดแก๊ส
ถังแก๊ส
ระบบสูบ
ราคาติดแก๊ส
หัวฉีด Valtex
ราคาติดแก๊ส
หัวฉีด HANA
1. AC STAG 200
โดนัท 42 / แคปซูล 58
4 สูบ
22,900
-
2. AC STAG 4 ECO
โดนัท 42 / แคปซูล 58
4 สูบ
24,900
26,900
3. AC STAG 4 PLUS
โดนัท 42 / แคปซูล 58
4 สูบ
27,000
29,000
4. AC STAG 300 ISA2
โดนัท 42 / แคปซูล 58
4 สูบ
30,000
33,000
5. AC STAG 300 PREMIUM
โดนัท 42 / แคปซูล 58
4 สูบ
33,000
36,000
6. AC STAG 6
โดนัท 42 / แคปซูล 58
6 สูบ
39,000
7. AC STAG 8
โดนัท 42 / แคปซูล 58
8 สูบ
50,000
ติดแก๊ส AC หัวฉีด Keihin ตั้งแต่ชุดที่ 2 - ชุดที่ 5 บวกเพิ่มจากราคาดังกล่าว 5,000.-
ติดแก๊สเหนือมาตรฐานทุกชุด บวกเพิ่ม 2,000.- สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเพิ่มเติม
1. ท่อแก๊ส Parker    2. ท่อหุ้มแก๊ส PET    3. ตัดตัดปั้มติ๊ก
หมายเหตุ :        - อุปกรณ์รับประกัน 2 ปี (ยกเว้นชุด STAG 200 รับประกัน 1 ปี)
                   ฟรี
 
- รถใหม่ป้ายแดง หรือ ป้ายดำวิ่งไม่เกิน 5,000 กม. ประกันอัคคีภัย 4,500,000 บาท
                          - ประกันวินาศภัยมูลค่า 1,600,000.-

ยี่ห้อหัวฉีด
ถังแก๊ส
ระบบสูบ
หัวฉีด
ราคาติดตั้ง
OSCAR-N MINI
โดนัท 42 / แคปซูล 58
4 สูบ
IG1
25,000
OSCAR-N MINI
โดนัท 42 / แคปซูล 58
4 สูบ
HANA
28,000
OSCAR-N OBD CAN
โดนัท 42 / แคปซูล 58
4 สูบ
HANA
32,000
OSCAR-N OBD CAN
โดนัท 42 / แคปซูล 58
4 สูบ
Keihin
36,000
OSCAR-N OBD CAN
โดนัท 42 / แคปซูล 58
6 สูบ
HANA
38,000
OSCAR-N OBD CAN
โดนัท 42 / แคปซูล 58
8 สูบ
HANA
49,000
หมายเหตุ :  ECU รุ่น Advanced OBD รับประกัน 5 ปี อุปกรณ์อื่นๆ รับประกัน 2 ปี 
                   ฟรี
 
-  ประกันวินาศภัยมูลค่า 1,200,000.-

ยี่ห้อหัวฉีด
ถังแก๊ส
ระบบสูบ
หัวฉีด
ราคาติดตั้ง
PRINS VSI
โดนัท 42 / แคปซูล 58
4 สูบ
Keihin
40,000
PRINS VSI2
โดนัท 42 / แคปซูล 58
4 สูบ
Keihin
44,000
หมายเหตุ :       -  ประกันวินาศภัยมูลค่า 10,000,000.-

ติดแก๊สเหนือมาตรฐาน บวกเพิ่ม 2,000
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คุ้มสุดคุ้ม

1. ท่อแก๊ส Parker อายุการใช้งาน 3-5 ปี
2. ท่อหุ้มแก๊ส PET
3. ตัวตัดปั้มติ๊กน้ำมัน
 
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส
 
 


ราคาติดตั้ง สอบถาม..SAHAHENG SERVICE (สหเฮงเซอร์วิส) รับติดตั้งแก๊ส LPG-NGV
328 ซอยลาดปลาเค้า 30/1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 095-5425329  Email : sahaheng1@hotmail.com