0840130916

  • ติดตั้งแก๊ส
  • ติด LPG
  • ติดตั้ง lpg
  • ติดตั้ง อิตาลี
 

ชุดอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส AC AUTOGAS นำเข้าจากประเทศโปแลนด์AC AUTOGAS ได้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการรับประกันสินค้าชุด STAG 4 ECO, STAG 4 PLUS, STAG 300 PRUMIUM OBD, STAG 400 DPI, และ STAG DESEL โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้ความคุ้มครอง เบอร์โทรฉุกเฉิน 0-2206-5488, 0-2203-9700, 0-2642-6688
2. วงเงินการรับประกันสูงสุดไม่เกิน 1,600,000 บาท
2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์คันที่ติดตั้งอุปกรณ์ตามรายการสินค้าที่เอาประกันภัย มีจำนวนเงินจำกัดความรับผิด 1,000,000 บาท
2.2 การเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับชี่ มีจำนวนเงินจำกัดความรับผิด 200,000 บาท
2.3 การเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้โดยสาร มีจำนวนเงินจำกัดความรับผิด 200,000 บาท
2.4 คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องยนต์รถยนต์ทุกกรณี หลังจากที่พบว่ามาจากระบบแก๊ส มีจำนวนเงินจำกัดความรับผิด 200,000 บาท
3. การรับประกันจะใช้บาร์โค้ดในเล่มรับประกันสินค้าเป็นข้อมูลในการรับประกันสินค้า
4. ระยะเวลาที่เริ่มคุ้มครอง นับจากวันที่ติดตั้ง แต่ต้องส่งเอกสารในส่วน “ส่วนนี้ส่งคืนบริษัท” กลับมายังบริษัทภายใน 15 วัน จึงถือว่าการคุ้มครองสมบูรณ์


SAHAHENG SERVICE (สหเฮงเซอร์วิส) รับติดตั้งแก๊ส LPG-NGV
328 ซอยลาดปลาเค้า 30/1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 095-5425329  Email : sahaheng1@hotmail.com