0840130916

  • ติดตั้งแก๊ส
  • ติด LPG
  • ติดตั้ง lpg
  • ติดตั้ง อิตาลี

ตัวอย่างผลงาน ติดตั้งระบบ E85

 
 
 
 
 
 
 
 


แก๊สโซฮอล์ E85


นวัตกรรมทางด้านปิโตรเลียมที่ยังถือได้ว่ายังได้รับความนิยมน้อยในปัจจุบันถึงแม้ราคาน้ำมันจะแพงขึ้นทุกวันก็ตาม หลายคนตั้งคำถามถึงความเชื่อมั่นที่จะใช้ของพลังงานชนิดนี้ที่จะมาทำหน้าที่ทดแทนพลังงานหลักอย่างน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติทั้ง NGV และ LPG ที่ไม่รู้ว่าจะหมดไปจากประเทศเมื่อไหร่ ที่มาของพลังงานชนิดนี้ เกิดจากการผลิต เอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ในทางเคมีเป็นกลุ่มสารประกอบอินทรีย์มีสูตรทางเคมีคือ C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส เป็นของเหลวใสไม่มีสี ติดไฟง่าย ประเทศที่ผลิตเอทานอลมากที่สุดของโลกในลำดับต้นๆ ได้แก่ บราซิล และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแนวโน้มการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ของโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนในประเทศแถบเอเชีย เช่น จีน อินเดีย ก็ให้ความสนใจมากในการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะเอทานอล และปัจจุบันอินเดียได้มีการส่งเสริมและ พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ เพื่อใช้ภายในประเทศ อีกทั้งยังสามารถส่งออกเทคโนโลยีไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย

สำหรับในประเทศไทยนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่า ประเทศไทยอาจประสบกับปัญหา การขาดแคลนน้ำมันและปัญหาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ ทรงมีพระราชดำรัสให้โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ศึกษาถึงการนำอ้อยมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์ (เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอล) โดยการนำ แอลกอฮอล์ที่ผลิตได้นี้มาผสม กับน้ำมันเบนซินได้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง “น้ำมันแก๊สโซฮอล์” (Gasohol) หรือนิยมเรียกสั้นๆ ว่า “แก๊สโซฮอล์” หลังจากที่ได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ จึงได้นำมาทดลองใช้ในรถยนต์ของ โครงการส่วนพระองค์ เป็นการนำทางเพื่อทรงชี้ให้เห็นถึงพลังงานทดแทนที่จะทำให้ไทยพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตกระบวนการผลิต แก๊สโซฮอล์ E85 เริ่มต้นจากการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร วัตถุดิบหลักที่ใช้ คือมันสำปะหลังสด ข้าวโพด ส่วนอ้อยจะได้หลังจากกระบวนการผลิตน้ำตาล โดยการใช้กากน้ำตาลเป็นตัวผลิต ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่มองเห็นอนาคตของพลังงานชนิด นี้แล้วลงทุนสร้างโรงงานผลิตโดยตรง หรือขยายโรงงานหรือธุรกิจหลักอย่างโรงงานผลิตน้ำตาลมาผลิต เอทานอลด้วยก็มีเกิดขึ้นหลายแห่งในประเทศ แต่ถ้าในส่วนของการแปรรูปมาเป็น แก๊สโซฮอล์ ทุกค่ายน้ำมันก็มีให้บริการและผู้ใช้บริการก็คงได้สัมผัสมาบ้างแล้ว ก็คือ แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ซึ่งทั้งสองชนิดนี้จะมีส่วนผสมของเอทานอลอยู่ 10 ส่วน และ เบนซินพื้นฐาน 90 ส่วน
แต่ถ้าเป็น แก๊สโซฮอล์ E20 จะมีส่วนผสมของเอทานอลอยู่ 20 ส่วน และ เบนซินพื้นฐาน 80 ส่วน และแก๊สโซฮอล์ E85 จะมีส่วนผสมของเอทานอลอยู่ถึง 85 ส่วน และ เบนซินพื้นฐาน 15 ส่วนที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คงจะหนีไม่พ้น
ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง ปตท. และบางจาก ที่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการหลายท่านคงจะได้ผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้ว และมีหลายสถานีบริการที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยในส่วนของรถยนต์เองก็มีการปรับตัวเพื่อ ที่จะรองรับพลังทดแทนชนิดนี้โดยหลายค่ายก็ได้ผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่สามารถรองรับแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ และในส่วนรถยนต์รุ่นเก่าที่เรียกได้ว่าเกิดก่อนที่พลังงานทดแทนนี้จะเกิดขึ้น หลายภาคส่วนก็ได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีที่ ทำให้รถยนต์รุ่นเก่าสามารถใช้พลังงานทดแทน หรือแก๊สโซฮอล์ E85 ได้เช่นกัน


SAHAHENG SERVICE (สหเฮงเซอร์วิส) รับติดตั้งแก๊ส LPG-NGV
328 ซอยลาดปลาเค้า 30/1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 095-5425329  Email : sahaheng1@hotmail.com