0840130916


รับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
 

การดูแลรักษาเครื่องยนต์หลังการติดแก๊ส
1.เครื่องยนต์
•ควรใช้น้ำมันเครื่องที่สามารถทนกับความร้อนจากการเผาไหม้สูง เนื่องจากระบบการไหม้ที่สมบูรณ์ของก๊าซ LPG อาจทำให้อุณหภูมิสูงกว่าปกติ และเปลี่ยนตามกำหนดอย่างเคร่งครัด
•ควรตรวจเช็คระบบจุดระเบิด เช่น คอล์ยจุดระเบิด,หัวเทียน อย่างสม่ำเสมอ
•แนะนำให้ใช้หัวเทียนชนิด แพลตตินั่ม หรืออีริเดียมที่เทียบเท่ากับเบอร์หัวเทียนเดิม หรือให้ใช้เบอร์ที่ระบายความร้อนได้มากกว่าเดิมก็ได้
•ควรตรวจเช็คบ่าวาล์วไอเสียทุกระยะ 40,000-60,000 กิโลเมตร เพราะบ่าวาล์วจะมีโอกาสสึกหรอมากกว่าการใช้น้ำมัน

2.การดูแลทั่วไป
•ควรตรวจเช็คน๊อต สกรู ที่ยึดท่อก๊าซ หม้อต้ม และถังเป็นประจำ หรือตามระยะบริการ
•ควรทำความสะอาดกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ
•ควรเปลี่ยนกรองไอก๊าซทุก 20,000 กิโลเมตร และกรองก๊าซทุก 50,000 กิโลเมตร
•ควรเหลือน้ำมันอย่างน้อย 1/4 ของถัง และควรสลับใช้น้ำมันบ้างเพื่อลดความเสียหายที่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวฉีดน้ำมัน
•ควรเช็คน้ำในหม้อน้ำให้อยู่ในระยะปกติอยู่เสมอ
•ควรถ่ายตะกอนก๊าซที่หม้อต้มทุก 50,000 กิโลเมตร
•ตรวจเช็คหม้อต้มก๊าซ (Pressure Regulator) ทุก 20,000 กิโลเมตร
•ควรตรวจเช็ครอยรั่วของก๊าซเป็นประจำ โดยใช้น้ำสบู่ลูบ หรือหยดตามข้อต่อต่างๆของท่อก๊าซ
SAHAHENG SERVICE(สหเฮงเซอร์วิส) รับติดตั้งแก๊ส LPG-NGV
30/1-2 334 ปากซอยลาดปลาเค้า 30/2 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.
โทร.084-0130916  Email : sahaheng1@hotmail.com