0840130916


รับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
 

แก๊สในรถยนต์ ระบบ NGV และ LPG ต่างกันอย่างไร

ข้อเปรียบเทียบ

NGV (หน่วย กิโลกรัม)

LPG (หน่วย ลิตร)

1. ถ้าต้องการกำลังเครื่องยนต์

อืดกว่า

ดีกว่า อัตราเร่งดีกว่า

2. ถ้าต้องการความประหยัด
ค่าใช้จ่าย เรื่องเชื้อเพลิง

ประหยัดกว่า วิ่งได้ 10 กม/กก(0.75 บาท/กม)

กินมากกว่า วิ่งได้ 10 กม/ลิตร .หรือ 1 บาท/กม

3. จำนวนสถานีบริการ หรือ ปั้มแก๊ส

น้อยกว่า มีใน กทมและจังหวัดใหญ่ๆ บางจังหวัด

มากกว่า มีทุกเส้นทาง และเกือบทุกจังหวัด

4. การดัดแปลงเครื่องยนต์ เพื่อติดตั้ง

มากกว่า ต้องรอบครอบมากๆทุกจุด

น้อยกว่า ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก

5. ความเสื่อมเครื่องยนต์ถ้า อยู่ในเงื่อนไขเดียวกัน

ไม่มีข้อมูลการใช้งานนานๆ
มาพิจารณา

มั่นใจกว่า

6. การดูแลรักษาระยะยาว

เหมือนกัน

เหมือนกัน

7. การได้รับการสนับสนุน จากภาครัฐและปตท

ได้รับการสนันสนุน

ไม่ได้รับการสนับสนุน

8. ระยะทางในการเดินทาง/แก๊ส 1 ถัง

จุได้ไม่เกิน 25 กิโลกรัม

จุได้ 85 ลิตร ไปได้ไกลกว่ามาก

9. เรื่องราคาค่าติดตั้ง

แพงกว่า 2 เท่า 3-6 หมื่น

ถูกกกว่า 1.5-3.5 หมื่น

10. อุปกรณ์เสริมในการใช้งาน

มีมากพอกันไม่แตกต่าง

มีมากพอกันไม่แตกต่าง

11. ราคาเชื้อเพลิง ณ. ปัจจุบัน

8.5 บาทต่อ กิโลกรัม

10.5 บาท ต่อ ลิตร

12. ด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับไฟไหม้

เกิดได้พอๆกัน

เกิดได้พอๆกัน

13. อันตรายจากแรงดัดจากถัง กรณี
ระเบิดจากแรงอัด

มากกว่า คือ 3000 PSI

น้อยกว่า คือ 130 PSI

14. จุดคุ้มทุนในการลงทุนติดตั้ง

ช้ากว่า

เร็วกว่า

15. การดูแลและควบคุณการติดตั้ง
และตรวจสอบจากรัฐ

ดีกว่า เข้มกว่า

ในระดับกลาง

16. จำนวนนศูนย์ติดตั้งและบริการ หลัง
การขาย

มีน้อยกว่า

มีมากกว่า

17. มาตรฐานของศูนย์บริการ

ดีกว่า

ในระดับกลาง

18. คุณภาพอุปกรณ์การติดตั้ง

เท่ากัน

เท่ากัน

19. ด้านอุปกรณ์บำรุงรักษาหลังการใช้งาน

แพงกว่า น้อยกว่า


ถูกกว่าและมีผู้ค้าจำนวนมาก

SAHAHENG SERVICE(สหเฮงเซอร์วิส) รับติดตั้งแก๊ส LPG-NGV
30/1-2 334 ปากซอยลาดปลาเค้า 30/2 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.
โทร.084-0130916  Email : sahaheng1@hotmail.com